Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изплащането на присъдена на ненавършили пълнолетие лица издръжка от държавата
Дата 30/01/2020
Входящ номер 054-06-78
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/02/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 06/02/2020
Дата на връчване на писмен отговор 07/02/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор