Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно секвениране на SARS-Cov-2 от български изолати
Дата 04/05/2020
Входящ номер 054-06-482
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/05/2020
Отговорът е отложен за 18/05/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 19/05/2020
Дата на връчване на писмен отговор 22/05/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор