Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно получаване на своевременна информация за начислените, дължимите, платените (преведените) суми, погасените задължения и остатък по индивидуалната сметка на данъчно задължените лица, в т.ч. и за минали години
Дата 03/09/2020
Входящ номер 054-06-786
Адресат Кирил Ананиев, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/09/2020
Отговорът е отложен за 18/09/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/09/2020
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор