Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно промени в обхвата на слой "Площи, допустими за подпомагане" и в списъка със землищата, които попадат в обхвата на необлагодетелствените райони на територията на община Болярово
Дата 08/09/2020
Входящ номер 054-06-794
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/09/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 30/09/2020
Дата на връчване на писмен отговор 02/10/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор