Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно осигуряване на средствата за ремонт на довеждащия водопровод от Пречиствателна станция за отпадни води "с. Стоките" до разпределителен водопровод "Буря-Добромирка", общ. Севлиево
Дата 09/09/2020
Входящ номер 054-06-799
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/10/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 14/10/2020
Дата на връчване на писмен отговор 16/10/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор