Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове, въведени с преходни и заключителни разпоредби на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.)
Дата 24/09/2020
Входящ номер 054-06-829
Адресат Кирил Ананиев, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/10/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 15/10/2020
Дата на връчване на писмен отговор 16/10/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор