Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно избора на критерия за изчисление на средствата за заплати и осигурителни вноски, предоставяни на общините за персонала зает в делегирана ейност 122 "Общинска администрация"
Дата 16/09/2009
Входящ номер 954-06-50
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/09/2009
Дата на отговор Писмен отговор на 29/09/2009
Дата на връчване на писмен отговор 02/10/2009
Текст на въпроса
Текст на отговор