Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно забраната за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на медицинския и помощен персонал на детските ясли в Столична община
Дата 15/12/2009
Входящ номер 954-06-286
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор