Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно забавено плащане на семейните помощи за деца
Дата 06/07/2010
Входящ номер 054-06-549
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/07/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/09/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор