Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отводнително-напоителна система "Беленската низина"
Дата 07/07/2010
Входящ номер 054-06-553
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/07/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/09/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор