Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отказ на бюрото по труда да регистрира Иван Стоянов Стоименов от с. Шишковци, община Кюстендил като безработен и да му изплаща съответно дължащо се обезщетение
Дата 26/07/2010
Входящ номер 054-06-642
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор