Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно възможностите за записване в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, "б" и "в" от Закона за висшето образование на лица, които са без придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", и които са загубили студентски права
Дата 12/10/2010
Входящ номер 054-06-769
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор