Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно остойностяване и заплащане на медицинската помощ в Република България
Дата 19/10/2010
Входящ номер 054-06-795
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор