Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на проект "Рехабилитация на достъпната инфраструктура с цел развитието на трансграничното сътрудничество в региона Гюргево - Русе - Програма Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г
Дата 20/10/2010
Входящ номер 054-06-803
Адресат Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/10/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 28/10/2010
Дата на връчване на писмен отговор 29/10/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор