Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на проект "Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле" - ОП "Околна среда" 2007-2013 г
Дата 20/10/2010
Входящ номер 054-06-804
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/10/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 02/11/2010
Дата на връчване на писмен отговор 05/11/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор