Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно издадено от Министерство на околната среда и водите комплексно разрешително за експлоатация на депо за неопасни отпадъци "Суходол"
Дата 21/10/2010
Входящ номер 054-06-812
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/10/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 08/11/2010
Дата на връчване на писмен отговор 12/11/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор