Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обнародването на Конвенцията на ООН за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството
Дата 22/10/2010
Входящ номер 054-06-818
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/11/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 02/11/2010
Дата на връчване на писмен отговор 05/11/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор