Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Преходни публикации и Търгове
Обществени поръчки
Заглавие СМР – ремонт на облицовки от каменни плочи по всички фасади на сградата на ЛВБ на НС – Велинград и ремонт на външна тераса с камина във вътрешния двор на ЛВБ на НС – Велинград, ремонт на зала „Шатра“ и помощни помещения към нея в ЛВБ на НС – Велинград, подмяна на настилка от тротоарни плочи по алеи в двора на ЛВБ на НС – Велинград и ремонт на 4 бр. гаражи на ЛВБ на НС – Велинград
Дата 14/01/2015
Номер в АОП 00728-2014-0009
Номер в РОП
Текст
Документи и съобщения