Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Преходни публикации и Търгове
Обществени поръчки
Заглавие Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост част от имот с площ 3 (три) кв.м., находящ се в гр. София, на адрес пл. „Княз Александър I” № 1
Дата 05/05/2015
Номер в АОП
Номер в РОП
Текст
Документи и съобщения