Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Преходни публикации и Търгове
Обществени поръчки
Заглавие Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград, недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Велинград, ул. „Вела Пеева” 35
Дата 28/12/2018
Номер в АОП
Номер в РОП
Текст
Документи и съобщения