Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на доверие
Вот на доверие
Относно: гласуване на доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов
Дата 19/01/2011
Входящ номер 102-03-1
Дата на гласуване 20/01/2011
Адресат Министерски съвет
Статус приет
Гласували "за" 140
Гласували "не" 60
Гласували "въздържали се" 14
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание