Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие
Вот на недоверие
Относно: несправяне с бедствената ситуация в България, след наводненията от лятото на 2005г. и пролетта на 2006г., както и със създадените трайни корупционни практики при усвояване на средствата
Дата 11/04/2006
Входящ номер 654-02-52
Дата на заседание 18/04/2006
Дата на гласуване 19/04/2006
Адресат Министерски съвет
Вносител
Статус неуспешен
Гласували "за" 61
Гласували "не" 166
Гласували "въздържали се" 1
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание