Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие
Вот на недоверие
Относно: заради разпада на държавната политика в областта на здравеопазването
Дата 22/02/2007
Входящ номер 754-02-15
Дата на заседание 28/02/2007
Дата на гласуване 02/03/2007
Адресат Министерски съвет
Вносител
Статус неуспешен
Гласували "за" 60
Гласували "не" 163
Гласували "въздържали се" 1
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание