Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие
Вот на недоверие
Относно: заради разпада на държавната политика в областта на образованието
Дата 15/10/2007
Входящ номер 754-02-97
Дата на заседание 22/10/2007
Дата на гласуване 23/10/2007
Адресат Министерски съвет
Вносител
Статус неуспешен
Гласували "за" 61
Гласували "не" 160
Гласували "въздържали се" 1
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание