Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие
Вот на недоверие
Относно: заради обвързаността му с организираната престъпност
Дата 04/04/2008
Входящ номер 854-02-52
Дата на заседание 10/04/2008
Дата на гласуване 11/04/2008
Адресат Министерски съвет
Вносител
Статус неуспешен
Гласували "за" 82
Гласували "не" 117
Гласували "въздържали се" 35
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание