Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие
Вот на недоверие
Относно: нанесените морални и материални щети на Република България и българските граждани от провала на правителството при спазването на правилата на държава-член на Европейския съюз и усвояване на средствата от Европейския съюз
Дата 23/07/2008
Входящ номер 854-02-84
Дата на заседание 29/07/2008
Дата на гласуване 30/07/2008
Адресат Министерски съвет
Вносител
Статус неуспешен
Гласували "за" 84
Гласували "не" 150
Гласували "въздържали се" 1
Пленарно заседание
Решение на Народното събрание