National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Indonesia
11 Members of parliament to date
DESISLAVA VALCHEVA ATANASOVA
SPAS YANEV PANCHEV
BORIS YANKOV YACHEV
BORYANA LYUBENOVA GEORGIEVA
BYURHAN ILIYAZOV ABAZOV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
GEORGI YANCHEV GYOKOV
KRASTINA NIKOLOVA TASKOVA
NIKOLAY VESELINOV ALEKSANDROV
PLAMEN TRIFONOV HRISTOV
SVETLANA ANGELOVA NAYDENOVA