National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Jordan
14 Members of parliament to date
GALYA STOYANOVA ZHELYAZKOVA
ELHAN MEHMEDOV KALKOV
ADLEN SHUKRI SHEVKED
DANIELA DOBREVA DIMITROVA
DIMITAR IVANOV DANCHEV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
IHSAN HALIL HAKKA
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
IVAN IVAYLOV CHENCHEV
NIKOLINA PANAYOTOVA ANGELKOVA
PETAR GEORGIEV KANEV
PLAMEN IVANOV MANUSHEV
STANISLAV STOYANOV IVANOV
VALENTIN KIRILOV KASABOV