National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Venezuela
0 Members of parliament to date
YANKO IVANOV ZDRAVKOV
EMANOUELA ZDRAVKOVA SPASSOVA
OGNYAN DIMITROV TETIMOV
ALLIOSMAN IBRAIM IMAMOV
BORISLAV TODOROV STOYANOV
DARIN VELICHKOV MATOV
EMIL DIMITROV GUSHTEROV
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
HRISTO GEORGIEV CHAUSHEV
IRENA LYUBENOVA SOKOLOVA
KASIM ISMAIL DAL
MARIYA STOYANOVA PETROVA-MINCHEVA
MUSA DGEMAL PALEV
PETYA NIKOLOVA RAEVA
SVETLEN DIMITROV TANCHEV