National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Malta
9 Members of parliament to date
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
ADLEN SHUKRI SHEVKED
ALTIMIR EMILOV ADAMOV
GALYA STOYANOVA ZHELYAZKOVA
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
POLINA TSVETOSLAVOVA TSANKOVA-HRISTOVA
ROSSEN MALINOV MALINOV
TASKO MIHAYLOV ERMENKOV
VENKA KONSTANTINOVA STOYANOVA