National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Guatemala
0 Members of parliament to date
VALENTINA VASILEVA BOGDANOVA
DENITSA STOILOVA GADZHEVA
GEORGI GEORGIEV PLACHKOV
ANTONIY YORDANOV YORDANOV
ARIF SAMI AGUSH
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
KAMEN MARINOV PETKOV
LILI BOYANOVA IVANOVA
SILVIYA ANASTASOVA HUBENOVA
SVETOSLAV TONCHEV TONCHEV