National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Canada
0 Members of parliament to date
ALLIOSMAN IBRAIM IMAMOV
DIMO GEORGIEV GYAUROV
DZHEMA MARINOVA GROZDANOVA
KRASIMIRA STHEREVA SIMEONOVA
ARIF SAMI AGUSH
ASEN DIMITROV GAGAUZOV
ASPARUH BOCHEV STAMENOV
BELGIN FIKRI SHUKRI
DARIN VELICHKOV MATOV
DJEVDET IBRIAM CHAKAROV
EMEL ETEM TOSHKOVA
EVGENIY ZHELEV ZHELEV
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
HASAN AHMED ADEMOV
HRISTINA IVANOVA YANCHEVA
IVAN YORDANOV BOZHILOV
KIRTCHO DIMITROV DIMITROV
LYUBOMIR VLADIMIROV VLADIMIROV
LYUTVI AHMED MESTAN
MARIO IVANOV TAGARINSKI
NEDZHMI NIYAZI ALI
TCHETIN HIUSSEIN KAZAK
TUNDZHAY OSMANOV NAIMOV
VANYO EVGENIEV SHARKOV
YOUNAL SAID LOUTFI