National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Kuwait
0 Members of parliament to date
YOUNAL SAID LOUTFI
FANI IVANOVA HRISTOVA
MILENA IVANOVA HRISTOVA
STEFAN IVANOV DEDEV
ALLIOSMAN IBRAIM IMAMOV
ANATOLIY VELIKOV YORDANOV
ARIF SAMI AGUSH
DIMITAR IORDANOV CHUKARSKY
DJEVDET IBRIAM CHAKAROV
EMEL ETEM TOSHKOVA
EMIL DIMITROV GUSHTEROV
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
GYUNER FARIZ SERBEST
HASAN AHMED ADEMOV
HASAN ILYAZ HADZHIHASAN
IVAN PETROV IVANOV
IVELIN NIKOLAEV NIKOLOV
JUNAL TASIM TASIM
KASIM ISMAIL DAL
KOSTADIN VASILEV YAZOV
KRISTIYANA METODIEVA PETROVA
LYUBOMIR TODOROV IVANOV
MITHAT MEHMED TABAKOV
NIGYAR SAHLIM DZHAFER
PLAMEN TACHEV PETROV
RUMEN IVANOV TAKOROV
SVETLEN DIMITROV TANCHEV
VALENTIN TONTCHEV MIKEV
YANKO IVANOV ZDRAVKOV