National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Libya
0 Members of parliament to date
STEFAN IVANOV DEDEV
KOSTADIN VASILEV YAZOV
SPAS YANEV PANCHEV
ALEKSANDAR STOYCHEV STOYKOV
ANTONIY YORDANOV YORDANOV
GYUNER FARIZ SERBEST
KASIM ISMAIL DAL
LYUBOMIR TODOROV IVANOV
SVETOSLAV TONCHEV TONCHEV