National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Republic of Croatia
0 Members of parliament to date
ANGEL PETROV NAYDENOV
GEORGI IVANOV ANDONOV
СVETOSLAV NEDELTSCHEV NEDELTSCHEV
ALLIOSMAN IBRAIM IMAMOV
ANDREI LAZAROV PANTEV
ANTON KONSTANTINOV KUTEV
ARIF SAMI AGUSH
DARIN VELICHKOV MATOV
DIMITAR ASSENOV KOLEV
EMEL ETEM TOSHKOVA
EMIL DIMITROV GUSHTEROV
HASAN AHMED ADEMOV
HASAN ILYAZ HADZHIHASAN
ISKRA FIDOSOVA ISKRENOVA
IVAN PETROV IVANOV
JUNAL TASIM TASIM
LYUBOMILA STANISLAVOVA STANISLAVOVA
LYUTVI AHMED MESTAN
MENDA KIRILOVA STOYANOVA
NEDYALKO ZHIVKOV SLAVOV
SVETOMIR KONSTANTINOV MIHAYLOV
VLADIMIR TSVETANOV TOSHEV