National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Czech Republic
0 Members of parliament to date
KRASIMIR GEORGIEV TSIPOV
ALEKSANDAR STOYCHEV STOYKOV
DANIELA MARINOVA PETROVA
LYUBOMIR TODOROV IVANOV
TUNDZHAY OSMANOV NAIMOV
ARIF SAMI AGUSH
DANIEL GEORGIEV GEORGIEV
DARIN VELICHKOV MATOV
EMEL ETEM TOSHKOVA
EMIL DIMITROV GUSHTEROV
ERDOAN MUSTAFOV AHMEDOV
GEORGI GEORGIEV PIRINSKI
HASAN AHMED ADEMOV
HASAN ILYAZ HADZHIHASAN
HRISTO DAMIANOV BISSEROV
ISKRA FIDOSOVA ISKRENOVA
KASIM ISMAIL DAL
MARIO IVANOV TAGARINSKI
MITHAT MEHMED TABAKOV
NIGYAR SAHLIM DZHAFER
OGNYAN ANDONOV PEYCHEV
PETYA NIKOLOVA RAEVA
REMZI DURMUS OSMAN
RUMEN STOYANOV OVCHAROV
SVETOMIR KONSTANTINOV MIHAYLOV
TCHETIN HIUSSEIN KAZAK
TSVETOMIR TSVETKOV MIHOV
YANKO ALEKSANDROV YANKOV
YORDAN GEORGIEV ANDONOV
ZAHARI DIMITROV GEORGIEV