National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Republic of South Africa
0 Members of parliament to date
IVAN PETROV IVANOV
DIAN TODOROV CHERVENKONDEV
EMANOUELA ZDRAVKOVA SPASSOVA
ISKRA FIDOSOVA ISKRENOVA
JUNAL TASIM TASIM
ARIF SAMI AGUSH
ATANAS TODOROV MERDJANOV
BISERKA BOROVA PETROVA
DARIN VELICHKOV MATOV
DIMO GEORGIEV GYAUROV
DURHAN MEHMED MUSTAFA
EMEL ETEM TOSHKOVA
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
GYUNER FARIZ SERBEST
HAMID BARI HAMID
HASAN AHMED ADEMOV
HASAN ILYAZ HADZHIHASAN
HRISTO GEORGIEV CHAUSHEV
IVELIN NIKOLAEV NIKOLOV
KRISTIYANA METODIEVA PETROVA
PETYA NIKOLOVA RAEVA
PLAMEN TACHEV PETROV
REMZI DURMUS OSMAN
SPAS YANEV PANCHEV
STEFAN GOSPODINOV GOSPODINOV
TSVETAN KOSTOV KOSTOV
TUNDZHAY OSMANOV NAIMOV