National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Ad-Hoc Committee on Agriculture and Forestry
0 Members of parliament to date
VASSIL TODOROV KALINOV
ANGEL VALCHEV TYURKEDZHIEV
BORISLAV GEORGIEV VLADIMIROV
BORISLAV YANCHEV NOEV
BOYKO NIKOLOV BOEV
DOBROMIR HRISTOV GOUCHTEROV
ENCHO VALKOV MALEV
EVDOKIYA IVANOVA MANEVA-BABULKOVA
GEORGI PINTHEV IVANOV
GEORGI VLADIMIROV YURUKOV
KAMEN KOSTOV KOSTADINOV
MARIYA STANCHEVA VALKANOVA
OLEG GRIGOROV POPOV
PLAMEN NEDELCHEV MOLLOV
RADOSLAV GEORGIEV ILIEVCKI
REYHAH
STOIAN PRODANOV IVANOV
TODOR NIKOLOV BATILOV
VASSIL DIMITROV PANITZA
YANE GEORGIEV YANEV
YASEN STOYANOV PENCHEV
YUKSEL ALI HATIB