National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Investment Planning Committee
0 Members of parliament to date
EMIL STRAHILOV KOSTADINOV
AHMED AHMEDOV BASHEV
KALIN IVANOV MILCHEV
MAGDALENA LAMBOVA TASHEVA
ATANAS IVANOV TASHKOV
DIMITAR GEORGIEV KOCHKOV
EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA
HASAN ILIYAZ HADZHIHASAN
HRISTO ILIEV KALOYANOV
IVAN STOEV CHOLAKOV
KIRCHO GEORGIEV KARAGYOZOV
LYUBEN PETROV TATARSKI
PETYA TSVETANOVA AVRAMOVA
SIYANA ATANASOVA FUDULOVA
STANISLAV IVANOV VLADIMIROV
TEODORA RADKOVA GEORGIEVA
TODOR BORISOV RADULOV
TSVETOMIR TSVYATKOV MIHOV
TUNDZHAY OSMANOV NAIMOV