National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Regional Policy and Local Self-Government Committee
0 Members of parliament to date
LYUBEN PETROV TATARSKI
ALEKSANDAR RUMENOV NENKOV
NIKOLAY YANKOV PEHLIVANOV
RUMEN IORDANOV PETKOV
ALEKSANDAR STOYCHEV STOYKOV
ASEN DIMITROV GAGAUZOV
DIMITAR ASSENOV KOLEV
HASAN ILYAZ HADZHIHASAN
HRISTO DIMITROV HRISTOV
ISKRA FIDOSOVA ISKRENOVA
LYUBOMIR TODOROV IVANOV
MILENA IVANOVA HRISTOVA
PETAR IVANOV HLEBAROV
REMZI DURMUS OSMAN
RUMEN IVANOV IVANOV
STEFAN GOSPODINOV GOSPODINOV
STEFAN IVANOV DEDEV
VESSELIN VELKOV DAVIDOV
VLADISLAV EVGENIEV DIMITROV
YANKO ALEKSANDROV YANKOV
ZAHARI DIMITROV GEORGIEV
СVETOSLAV NEDELTSCHEV NEDELTSCHEV