National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Healthcare Committee
0 Members of parliament to date
DANIELA ANASTASOVA DARITKOVA-PRODANOVA
EVGENIY ZHELEV ZHELEV
GALINA STEFANOVA MILEVA-GEORGIEVA
VANYO EVGENIEV SHARKOV
ANATOLIY VELIKOV YORDANOV
BISERKA BOROVA PETROVA
DZHEMA MARINOVA GROZDANOVA
GENOVEVA IVANOVA ALEKSIEVA
HASAN AHMED ADEMOV
KRASIMIR PETROV PETROV
KRASIMIRA STHEREVA SIMEONOVA
LACHEZAR BOGOMILOV IVANOV
MAYA BOZHIDAROVA MANOLOVA
NIGYAR SAHLIM DZHAFER
STANISLAV TODOROV STANILOV
STANKA LALEVA SHAYLEKOVA
SVETOMIR KONSTANTINOV MIHAYLOV
TSVETA ALIPIEVA GEORGIEVA
TUNCHER MEXMEDOV KARDZHALIEV
YANAKI BOYANOV STOILOV