National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
EMIL MARINOV HRISTOV
HRISTO GEORGIEV GADZHEV
ANNA VASILEVA ALEKSANDROVA
ANTON DINEV TODOROV
BORIS VANGELOV BORISOV
DZHEYHAN HASANOV IBRYAMOV
EVGENIYA DANIELOVA ANGELOVA
FILIP STEFANOV POPOV
MANOIL MINCHEV MANEV
MILEN VASILEV MIHOV
NIKOLAY IVANOV TSONKOV
PETAR BOYKOV VITANOV
PLAMEN IVANOV MANUSHEV
SIMEON HRISTOV SIMEONOV
SLAVI DICHEV NETSOV
SPAS YANEV PANCHEV
TASKO MIHAYLOV ERMENKOV
VLADIMIR TSVETANOV TOSHEV
ZHELYO IVANOV BOYCHEV