National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
KRASIMIR GEORGIEV TSIPOV
RUMEN VASSILEV GECHEV
AHMED REDZHEBOV AHMEDOV
ALEKSANDAR KOYCHEV IVANOV
BORYANA LYUBENOVA GEORGIEVA
DORA STOYANOVA HRISTOVA
EMIL DIMITROV SIMEONOV
HALIL REDZHEPOV LETIFOV
IVAN VALENTINOV IVANOV
KRASTINA NIKOLOVA TASKOVA
MANOIL MINCHEV MANEV
MARGARITA NIKOLAEVA NIKOLOVA
SERGEY MANUSHOV KICHIKOV
VALENTIN KIRILOV KASABOV
ZHELYO IVANOV BOYCHEV