National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Delegations
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organisation for Security and Co-operation in Europe
10 Members of parliament to date
DESISLAVA VALCHEVA ATANASOVA
BORIS YANKOV YACHEV
Deputy Head of the delegation
11/05/2017 - present
Profile
KRISTIAN IVANOV VIGENIN
Deputy Head of the delegation
11/05/2017 - present
Profile
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
LUCHEZAR BOGOMILOV IVANOV
AHMED REDZHEBOV AHMEDOV
DIMITAR IVANOV DANCHEV
GERGANA ZHELYAZKOVA STEFANOVA
ISKREN VASILEV VESELINOV
VLADIMIR TSVETANOV TOSHEV