Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения – 25/02/2021, 11:30

Видео
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.