Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на Комисия по правни въпроси – 21/04/2021, 15:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по здравеопазването – 22/04/2021, 15:30

Пряко предаване на заседание на ВК по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от МС, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години – 21/04/2021, 14:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по бюджет и финанси – 22/04/2021, 14:30

Видео