Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 22/10/2020, 14:30

Видео
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.