Пленарни заседания
Заседания от комисии
Видео
Външен плеър Гледайте с външен плеър ( Windows Media Player / VLC player )
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.