Южно фоайе

Тук се намира официалният вход на Народното събрание. Входът е със засводени отвори, оформящи красива тройна аркада. В горната част на фасадата е поставен държавният герб, а по-късно и девизът „Съединението прави силата”. Пред южния вход е се намира централния кулоар, където е разположена постоянна изложба. Там могат да се видят Конституцията, протоколни подаръци, снимки на всички председатели на Народното събрание, с кратки автобиографични данни за тях. Там се намира и централния вход за пленарната зала. В южното фоайе е разположена и трибуна, от която се правят пресконференции и чрез която се извършва официалното общуване с медиите.