Клуб на Народния представител

Клубът на Народния представител представлява обширно фоайе, което се намира зад пленарната зала. Първоначалното му предназначение е било читалня за народните представители, но след последните преустройства на сградата, читалнята е преместена в помещенията предназначени за библиотеката. Днес тук се провеждат много обществени мероприятия, изложби на български и чужди автори, срещи с граждани.